Category: VBA

  • VBA คืออะไร?

    Visual Basic for Applications (VBA) เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง เพื่อให้ Microsoft Office ทำงานในแบบที่ผู้เขียนต้องการได้ ถ้าให้ขยายความอีกที จะหมายความว่า “เราสามารถเขียนหรือบันทึกขั้นตอนการทำงานที่เราทำงานใน Microsoft Office ไว้ แล้วสั่งให้มันทำงาน ส่วนเราเป็นคนนั่งดูหรือเรียกว่า รอจะดีกว่า 😁” เพื่อประหยัดเวลาที่เราเสียไปกับการเลื่อนเมาส์หรือกดปุ่มบนคีย์บอร์ดลง โดยเฉพาะงาน copy and paste ข้อมูลเดิม ๆ เยอะ ๆ หลาย ๆ ไฟล์ ซึ่งทำให้เราเหนื่อย ทำผิดพลาดได้ง่าย นำไปสู่ความน่าเบื่อในที่สุด จากประสบการ์ส่วนตัว บางทีเป็นงานที่อาจกินเวลาในแต่ละวันของเราไปเกือบครึ่ง หรืออย่างน้อยก็ 1/3 จนบางทีทำให้บางคนถึงกับนิ้วล็อคไปแล้วด้วยซ้ำ หรือบางงานอาจจะเป็นการตรวจสอบข้อมูล หรือการจัดรูปแบบ แบบเดิม ๆ ซ้ำ ๆ โดยเฉพาะหัวหน้างาน หรือวิศวกร เช่น ตรวจดูว่าไฟล์บันทึกข้อมูลที่ส่งมาจากหลาย ๆ คน หลาย ๆ ทีม…