Tag: FILTER

  • ใช้ฟังก์ชัน FILTER กรองเอาเฉพาะตัวเลขในคอลัมภ์

    วันนี้เจอปัญหาหนึ่งในข้อมูลที่เราเก็บไว้ใช้เอง คือ ในคอลัมภ์นั้นมีทั้งตัวเลข ตัวอักษร และไม่มีข้อมูล แต่เราอยากได้เฉพาะตัวเลข ไม่เอาตัวอักษรและเซลล์ที่ไม่มีข้อมูล โดยปกติ Excel ทำได้โดยใช้ Autofilter ในตารางได้อยู่แล้วล่ะ แต่ประเด็นคือเราอยากใช้สูตร เพราะไม่อยากมาคลิก 😂 ก็คือขี้เกียจนั่นแหละ เพราะต้องเอาไปนับเลขที่ไม่ซ้ำ และใช้ในการคำนวณต่ออีก และคิดว่าฟังก์ชัน FILTER คงทำได้แหละ และไปค้นเจอใน Google Groups นี้ และก็ตรงกับที่อยากใช้พอดี การใช้ฟังก์ชัน FILTER กรองเราเฉพาะตัวเลขในคอลัมภ์ โดยฟังก์ชัน FILTER จะใช้กรองข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุไว้จาก Range อื่น และเราจะใช้ร่วมกับอีก 3 ฟังก์ชัน (แต่ไม่ยากนะ 😁 อย่าพึ่งรีบหนีไปล่ะ) ก็คือฟังก์ชัน ใครอยากดูไฟล์ตัวอย่าง คลิกตรงนี้และ File > Save as > Download a copy จาก OneDrive ได้เลยนะครับ จากภาพตัวอย่างข้อมูลจะอยู่ในคอลัมภ์…