Tag: TEXTAFTER

  • สูตร Excel สำหรับแยกชื่อและนามสกุล ด้วยฟังก์ชัน TEXTBEFORE และ TEXTAFTER

    ผมเคยเขียนวิธีการแยกชื่อ-สกุลออกมากันไปแล้วตอนหนึ่ง โดยใช้ Text to Columns ในแถบ Data แต่สำหรับบางคนอาจไม่ได้ต้องการแยกแบบถาวร คืออยากให้ถ้าแก้ไขชื่อ หรือสกุลในช่องที่รวมกันไว้ แล้วให้ข้อมูลใน 2 ช่องที่แยกเป็นชื่อกับสกุลนั้นก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งถ้าความต้องการเป็นแบบนั้น เราก็จะต้องให้สูตร หรือไม่ก็ฟังก์ชันแหละ โดยสำหรับผู้ใช้ Office 365 ตอนนี้ฟังก์ชัน TEXTBEFORE() กับ TEXTAFTER() น่าจะเปิดให้ใช้แล้ว สำหรับผู้ที่ไม่มี 2 ฟังก์ชันดังกล่าว ก็สามารถใช้ LEFT() และ RIGHT() รวมกับ FIND() และ LEN() ได้ แต่ก่อนอื่นมาดูข้อมูลก่อน จากภาพตารางข้อมูลด้านบน ช่องข้อมูลหลักของเราจะเป็นคอลัมภ์ A ซึ่งจะเป็นชื่อ-สกุล รวมอยู่ในเซลล์เดียวกัน แยกด้วย spacebar ส่วนคอลัมภ์ B จะเป็นชื่อที่เราจะใช้ TEXTBEFORE() แยกออกมา และคอลัมภ์ C จะใช้ TEXTAFTER() การใช้งาน TEXTBEFORE()…