Tag: ตาราง

  • ข้อดีของการใช้ Format as Table ใน Excel

    ข้อดีของการใช้ Format as Table ใน Excel

    Table ใน Excel เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่หลายคนไม่ได้ใช้งาน ซึ่งมักทำให้เสียเวลาในการทำอะไรบางอย่างไปโดยไม่จำเป็น อย่างเช่นการเติมสี จัดรูปแบบเซลล์ ทำแถบสีให้แถวคู่แถวคี่ ใส่ตัวกรองข้อมูล และ freeze แถวบนสุด เป็นต้น โพสต์นี้จึงอยากแนะนำข้อดีของการใช้ Format as Table ใน Excel ว่าจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายและเร็วขึ้นได้ยัง Table คืออะไร? สำหรับผมแล้ว table (ที่ไม่ใช้ data tables ในส่วนของการทำ what-if analysis) คือ การตั้งชื่อ range เพื่อให้เราสามารถเรียกใช้งานได้ง่ายขึ้นมาก ๆ โดยใช้ปุ่ม Format As Table ในแถบ Home หรือกด Ctrl + T สำหรับใครที่ต้องการไฟล์ตัวอย่าง ให้คลิกลิงค์นี้ แล้วเลือกดาวน์โหลดไปลองทำตามดูได้นะครับ 1. ไม่ต้องเสียเวลาปรับสีและรูปแบบ เป็นข้อดึที่เห็นเป็นรูปอธรรมที่สุด ทำแล้วเห็นเลย เพียงแค่เลือกรูปแบบที่โดนใจจากรายการที่มีให้ หลังจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว โดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่า…