การใส่เครื่องหมายคำพูดในสูตร Excel

อาจมีบางครั้งเหมือนกันที่เราต้องการใช้ผลลัพธ์ใน Excel ที่เป็นเครื่องหมายคำพูด หรือเครื่องหมายอัญประกาศ หรือบางคนก็เรียกว่า “ฟันหนู” (มีหลายชื่อเหมือนกันแฮะ) โดยในภาษาอังกฤษก็คือ double quote (“) หรือเรียกเต็มคือ double quotation mark นั่นเอง

และก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า double quote ใช้สำหรับกำหนดช่วงของข้อความในสูตร Excel เช่น ถ้าเราใช้สูตร =A1&" นิ้ว" และในเซลล์ A1 มีค่าเท่ากับ 3 ผลลัพธ์ในเซลล์ที่เราใส่สูตรไว้จะแสดงเป็น 3 นิ้ว

ตัวอย่างการเพิ่มข้อความ (string) ในสูตร Excel

ดังนั้นถ้าเราใส่เครื่องหมายคำพูดไม่ครบคู่ในสูตร เซลล์นั้น ๆ ก็จะ error ดังตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้ และหากทำได้ Excel จะแก้ไขให้ได้ สำหรับสูตรที่ไม่ซับซ้อน

ตัวอย่าง error ที่เกิดขึ้นหากเราใส่เครื่องหมายคำพูดใน Excel ไม่ครบคู่

จากตัวอย่างด้านบน หากเราตอบไว้ใช่ Excel จะแก้ไขให้ได้ โดยเพิ่มเครื่องหมายคำพูดขึ้นมาอีกตัว ซึ่งเป็นวิธีที่เรียกว่า ใส่ escape string ในสูตร ดังภาพด้านล่าง

วิธีการใส่เครื่องหมายคำพูดในผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

หรือหากใครใช้สูตรที่ซับซ้อนเกรงว่าจะงง เราสามารถใช้ฟังก์ชัน CHAR() แทนการใช้ escape string ก็ได้ โดยรหัส ASCII ของเครื่องหมายคำพูดคือ 34 จากภาพด้านล่างสูตรในเซลล์ E2 จะเป็น =D2&CHAR(34) และจะได้ผลลัพธ์เป็น 6"

การใช้ฟังก์ชัน CHAR เพื่อแสดงเครื่องหมายคำพูด


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.