การตัดข้อมูลซ้ำออกใน Excel

สำหรับใครที่เจอปัญหาที่จะต้องกรอง หรือตัดข้อมูลซ้ำออกบ่อย ๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่มาจาก Microsoft Forms หรือ Google Forms ซึ่งตั้งแต่ก่อนจะต้องใช้ advance filter มาช่วยจัดการ แต่ค่อนข้างจะใช้หลายคลิกถึงจะได้เฉพาะข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงหากข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลที่กรองออกมาแล้ว จะไม่เปลี่ยนแปลงตาม (ไม่ dynamic update) ตอนนี้ใน Excel มีฟังก์ชันชื่อ UNIQUE มาช่วยแก้ไขปัญหานั้นแล้ว

ฟังก์ชัน UNIQUE ใน Excel

⚠ แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า จะใช้ได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิก Office 365 หรือ Excel 2021 เป็นต้นไป โดยฟังก์ชันนี้จะกรองเอาเฉพาะข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันมาให้เรา

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน UNIQUE และการใช้ร่วมกับฟังก์ชัน SORT

การใช้งานฟังก์ชัน UNIQUE

วิธีใช้งานง่าย ๆ คือใช้สูตร =UNIQUE(A2:A40) ใน cell แรกที่เราต้องการจะใส่ข้อมูลที่ผลการกรอกข้อมูลจะออกมา

ไวยากรณ์ (Syntax)

=UNIQUE(array,[by_col],[exactly_once])
  • array ก็คือ range ข้อมูล หรือจะใส่ข้อมูลเป็น array ก็ได้ (หมายถึงฟังก์ชันที่ให้ค่ากลับมาเป็น array)
  • by_col 💬 ไม่จำเป็นต้องระบุ จะเป็น FALSE โดยปริยาย แต่ถ้ากำหนด TRUE จะกำหนดให้กรองข้อมูลโดยดูจากคอลัมภ์ (ใช้ในกรณีข้อมูลที่จะกรองมาในแบบคอลัมภ์) เพราะปกติฟังก์ชัน UNIQUE จะกรองในแบบแถว (row)
  • exactly_once 💬 ไม่จำเป็นต้องระบุ จะเป็น FALSE โดยปริยาย แต่ถ้ากำหนดเป็น TRUE

ตัวอย่างการกรองข้อมูลซ้ำแบบคอลัมภ์

สำหรับอีกตัวอย่างเป็นการกรองข้อมูลที่เรียงมาแบบคอลัมภ์ โดยแถวที่ 1 ในไฟล์ตัวอย่างจะสุ่มตัวเลขจากคอลัมภ์ B ถึง Z

และในแถวที่ 4 จะเป็นผลลัพธ์จากการตัดข้อมูลซ้ำออกไปแล้ว โดยข้อมูลซ้ำในแถวที่ 1 จะถูกไฮไลท์สีแดงไว้

การกรองเอาเฉพาะข้อมููลที่พบเพียงครั้งเดียว

และตัวอย่างสุดท้าย คือ เราอยากได้เฉพาะข้อมูลที่พบเพียงครั้งเดียว เช่น ลูกค้าที่เคยมาใช้บริการร้านเราเพียงครั้งเดียว เป็นต้น

ซึ่งจากในภาพจะเห็นว่า มีเพียง 2 คน แต่ถ้าเปิดจากไฟล์ตัวอย่างข้อมูลอาจแตกต่างไปจากนี้ ทั้งตัวอย่างใน sheet ที่ 2 และ 3 เพราะข้อมูลได้มาจากการสุ่ม

หากลองใช้แล้วติดปัญหาอะไร ใส่ comment ไว้ได้เลยนะครับ 😄


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.