ฟังก์ชัน SWITCH

ใช้ตรวจสอบค่าที่เราสนใจ (expression) ว่าตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และจะให้ค่า (return) ผลลัพธ์ที่ตรงกับเงื่อนไขแรกที่เจอ แต่ถ้าไม่เจอเลยจะให้ค่าปริยาย (default) กลับมา

อ่านต่อ…

ฟังก์ชัน IFS

ใช้เพื่อลดความซับซ้อนในการเขียนสูตรด้วยฟังก์ชัน IF ซ้อน IF หรือ Nested IF นั่นเอง

โดย IFS จะตรวจสอบเงื่อนไขที่ใส่ไว้ทีละเงื่อนไข เมื่อพบว่าตรงกับเงื่อนไขใดก่อนก็จะส่งค่าที่สอดคล้องตามเงื่อนไขนั้นกลับมา และใส่เงื่อนไขได้มากสุด 127 เงื่อนไข

อ่านต่อ…

ฟังก์ชัน TEXTJOIN

ใช้รวมข้อความ หรือเชื่อมข้อความจากหลาย cell, range หรือ string ที่เรากำหนดขึ้นมา ซึ่งจะแตกต่างจากฟังก์ชัน CONCAT ที่ TEXTJOIN จะเพิ่มตัวคั่น (delimiter) ได้ และเลือกได้ว่าจะเอาหรือไม่เอา cell ไม่มีข้อมูล (empty text string)

อ่านต่อ…

ฟังก์ชัน CONCAT

ใช้เชื่อมข้อความจากหลาย cell, range หรือ string เข้าด้วยกัน แต่รวมแล้วข้อความนั้นจะต้องยาวไม่เกิน 32,767 ตัว เพราะเป็นข้อจำกัดของ cell ซึ่งถ้าเกินใน cell จะแสดงข้อผิดพลาดเป็น #VALUE!

อ่านต่อ…

เตรียมพบไอคอน Office 365 ใหม่

ไอคอนของแอพในชุด Office 365 ถือว่าเป็นไอคอนกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นจนชินตา เรียกว่าใช้มาตั้งแต่ตอนเรียนยันทำงานก็ยังต้องคลิกแทบทุกวันก็ว่าได้ และเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ทางทีมออกแบบของไมโครซอฟต์ได้โพสต์ใน Meduim ว่าทีมกำลังทำงานหามรุ่งหามค่ำ เพื่อที่จะเข็นไอคอนชุดไหม่ออกมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

อ่านต่อ…